odpady Praha

Milí Pražané,

děkujeme vám, že 7 z 10 z vás třídí odpad. Za odměnu vám to ještě více usnadníme.

Zefektivňování třídění odpadu a zlepšování služeb Pražanům patří mezi dlouhodobé priority hlavního města Prahy. Rádi bychom vás seznámili s novinkou, která obyvatele metropole v nadcházejících měsících čeká.

Z veřejných stanovišť jsou průběžně stahovány nádoby určené pro sběr nápojových kartonů. Nově tak můžete třídit NÁPOJOVÉ KARTONY SPOLEČNĚ S PLASTY do kontejnerů, původně určených pouze pro plastové odpady. Od začátku roku 2024 budou všechny nádoby na plast v Praze nově multikomoditní.

Na všech stanovištích tříděných odpadů, které jsou umístěny v domovním vybavení, již můžete NÁPOJOVÉ KARTONY, PLASTY A TAKÉ KOVOVÉ OBALY třídit společně do nového multikomoditního kontejneru.

Tímto krokem ušetříme váš čas a třídění budete mít jednodušší.

O TŘÍDĚNÍ

Třídění v Praze v číslech

Dejte šanci odpadu na nový život! Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme.
Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme.

Jak se třídilo
v Praze
v roce 2022

Celkově se v Praze podařilo v roce 2022 vytřídit přes 66 tisíc tun využitelných odpadů.

52 kilogramů papíru, plastu, skla, kovu a nápojových kartonů vytřídí v průměru za rok každý obyvatel Prahy.

1,5 mil m³ představuje odpad vytříděný v Praze v loňském roce. Takové množství by zaplnilo Staroměstské náměstí až do výšky 170 metrů.

7 z 10
Pražanů třídí
soustavně odpad

76 %
Pražanů pravidelně
třídí plasty

71 %
Pražanů pravidelně
třídí sklo

75 %
Pražanů pravidelně
třídí papír

Téměř 6 nákupních vozíků naplní vytříděným odpadem každý Pražan za rok.

Více než 250 kilometrů by měřil vlak naplněný vytříděným odpadem v Praze za jeden rok.

Má to smysl, třiďte odpad!

Uhlíková stopa

Pražská uhlíková stopa

Díky třídění, recyklaci nebo energetickému využití obalových odpadů v Praze se ročně sníží uhlíková stopa o více než 55 tisíc tun CO2 ekv. Kromě toho šetříme díky využití druhotných surovin z vytříděných obalů i přírodní zdroje.

NEJSNADNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK SNÍŽIT SVOU UHLÍKOVOU STOPU, JE TŘÍDIT ODPAD!

Víte, že…

1 t CO2 vyplní krychli o hraně cca 8 metrů?

55 tisíc tun CO2 ekv. ušetřených díky třídění odpadů v Praze představuje 55 000 takových krychlí.
V jedné řadě by taková „hradba“ byla dlouhá 440 km.

Praha šetří energie…

Přes 1 400 000 GJ je ročně uspořeno díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů v Praze.
Toto množství elektrické energie odpovídá průměrné roční spotřebě více než 130 tisíc domácností = to jsou zhruba všechny domácnosti Prahy 4, Prahy 5, Praha 6 a Prahy 7.

Multikomoditní sběr na venkovních stanovištích

2v1

PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY můžete nově třídit do jedné společné nádoby.
Z toho plyne spousta výhod pro vás i pro Prahu a třídit odpad je díky tomu mnohem snadnější.

JAK NEJLÉPE TŘÍDIT ?

PLASTY

Patří

 • sešlápnuté PET lahve
 • obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
 • kelímky od mléčných výrobků
 • sáčky a plastové tašky
 • balící fólie menších rozměrů (natrhané nebo nařezané na malé kusy)
 • obaly od CD disků a další výrobky z plastů
 • polystyrenové krabičky a termo obaly

Nepatří

 • mastné obaly se zbytky potravin
 • obaly se zbytky čistících přípravků
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
 • PVC, linolea a jiné podlahové krytiny
 • novodurové trubky
 • plasty velkých rozměrů (zahradní nábytek, velké hračky, matrace, velké kusy polystyrenu a jiný objemný odpad, který patří na sběrné dvory)
Více informací

Zajímavosti o třídění a recyklaci plastů naleznete také ZDE .

NÁPOJOVÉ KARTONY

Patří

 • krabice od džusů, vína a jiných nápojů
 • krabice od mléka a mléčných výrobků
 • kartonové obaly od omáček, smetany

Nepatří

 • znečištěné nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin
 • obaly znečištěné zbytky barev a jinými nebezpečnými látkami
Více informací

Zajímavosti o třídění a recyklaci nápojových kartonů naleznete také ZDE .

Multikomoditní sběr v domovních stanovištích

3v1

PLASTY, NÁPOJOVÉ KARTONY A KOVOVÉ OBALY můžete nově třídit do jedné společné nádoby.
Z toho plyne spousta výhod pro vás i pro Prahu a třídit odpad je díky tomu mnohem snadnější.

JAK NEJLÉPE TŘÍDIT ?

PLASTY

Patří

 • sešlápnuté PET lahve
 • obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
 • kelímky od mléčných výrobků
 • sáčky a plastové tašky
 • balící fólie menších rozměrů (natrhané nebo nařezané na malé kusy)
 • obaly od CD disků a další výrobky z plastů
 • polystyrenové krabičky a termo obaly

Nepatří

 • mastné obaly se zbytky potravin
 • obaly se zbytky čistících přípravků
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
 • PVC, linolea a jiné podlahové krytiny
 • novodurové trubky
 • plasty velkých rozměrů (zahradní nábytek, velké hračky, matrace, velké kusy polystyrenu a jiný objemný odpad, který patří na sběrné dvory)
Více informací

Zajímavosti o třídění a recyklaci plastů naleznete také ZDE .

KOVOVÉ OBALY

Patří

 • prázdné nápojové plechovky a konzervy od potravin
 • konzervy od krmiva pro domácí zvířata
 • kovové tuby a zátky
 • kovové hřebíky, šroubky a kancelářské sponky
 • ostatní drobné kovové předměty z domácnosti

Nepatří

 • malé tlakové nádoby, plynové kartuše či turistické vařiče – nádoby se stlačenými plyny všech velikostí jsou nebezpečné kvůli vysokému tlaku uvnitř, při jejich explozi může dojít k poškození zařízení, techniky a ohrožení obsluhy = patří do černé popelnice na směsný komunální odpad
 • použité hasicí přístroje, kyslíkové bomby a další velké lahve pod tlakem – patří do míst zpětného odběru, některých kovošrotů, na čerpací stanice a do specializovaných firem

 

 • obaly se zbytky potravin
 • obaly se zbytky čistících přípravků
 • kovové obaly se zbytky chemických a jiných nebezpečných látek
 • vyřazené kovové nářadí
 • neupotřebitelný stavební kovový materiál (např. spojky, trubky)

 

POZN.: objemnější kovové předměty (trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola, zahradní náčiní, konve, sušáky na prádlo, apod.) odkládejte na sběrné dvory

Více informací

Zajímavosti o třídění a recyklaci kovů naleznete také ZDE .

NÁPOJOVÉ KARTONY

Patří

 • krabice od džusů, vína a jiných nápojů
 • krabice od mléka a mléčných výrobků
 • kartonové obaly od omáček, smetany

Nepatří

 • znečištěné nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin
 • obaly znečištěné zbytky barev a jinými nebezpečnými látkami
Více informací

Zajímavosti o třídění a recyklaci nápojových kartonů naleznete také ZDE .

Šetřivec

Vám šetří čas, městu ovzduší

Představujeme vám našeho Šetřivce – nový multikomoditní kontejner, do kterého se nově třídí PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY na venkovních stanovištích.

Ve všech domovních stanovištích (v domovním vybavení, na dvorcích, v uzamykatelných kontejnerových stáních apod.) můžete do Šetřivce třídit společně  PLASTY, NÁPOJOVÉ KARTONY A  TAKÉ KOVOVÉ OBALY.

 

Multikomoditní sběr 2v1 na venkovních stanovištích

Multikomoditní sběr 3v1 v domovních stanovištích

Napište nám

Vaše jméno je povinné.
Vaše zpráva je povinná.
This site is registered on wpml.org as a development site.