odpady Praha
5 min čtení 0 fotografií

Loňské trendy a chystané novinky v pražském odpadovém hospodářství

Pražské domácnosti loni vyprodukovaly o 4500 tun méně směsného komunálního odpadu, než tomu bylo v roce 2021. Naopak se zvýšil podíl všech tříděných odpadů. Jednoznačným vítězem je rostlinný bioodpad, kterého Pražané do hnědých nádob odevzdali téměř 13 000 tun. Od dubna pak dojde k postupnému zavádění společného, tzv. multikomoditního sběru některých využitelných složek komunálního odpadu na území metropole.

K meziročnímu poklesu v množství odevzdaného směsného komunálního odpadu (SKO) došlo naposledy před osmi lety v roce 2014. Až do loňska objem vyhozeného SKO v metropoli každoročně mírně stoupal. V roce 2022 ho v černých popelnicích od občanů skončilo 256 010 tun, což je o 4500 tun méně než v předešlém roce. „Podle všeho se daří částečně odklonit biologicky rozložitelný odpad z černých nádob do těch hnědých. Dosud platilo, že až 40 % obsahu černých popelnic je tvořeno právě bioodpadem,“ řekl tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana a vzápětí dodal: Od ledna loňského roku bylo možné si objednat hnědou nádobu bezplatně, což způsobilo značný zájem ze strany obyvatel metropole a téměř 100% nárůst vyhozeného množství.“

Řečí čísel to znamená, že loni skončilo ve speciálních hnědých nádobách 12 845 tun bioodpadu, oproti 6 435 tunám vyhozeným v roce 2021. Za tři roky od zařazení separace bioodpadu do celopražského odpadového systému ho Pražané vytřídili 24 276 tun a veškerá jeho produkce skončila na kompostárnách v Praze nebo Středočeském kraji.

A co další tříděné komodity?

K dnešnímu dni se v metropoli nachází 3 482 venkovních stanovišť na tříděný odpad s barevnými kontejnery, domovních třídicích hnízd je 3 067. Celkově je po celé Praze rozmístěno cca 26 500 sběrných nádob na tříděný odpad. V průměru je docházková vzdálenost na stanoviště tříděného odpadu asi 169 metrů.

Navíc se v metropoli nachází více než 34 900 nádob s typickou hnědou barvou na rostlinný bioodpad, které jsou pravidelně sváženy v rámci sezonního a celoročního režimu. Nádoby se ovšem nenachází na klasických veřejných stanovištích tříděného odpadu, nýbrž jsou umístěny dle požadavku vlastníka nemovitosti k jeho objektu, obdobně jako u nádob na směsný komunální odpad. Těch se v hlavním městě nachází přibližně 123 000.

Papírového odpadu bylo v loňském roce svezeno bezmála 25 766 tun, ve žlutých nádobách umístěných v metropoli skončilo 16 625 tun plastů a vytřídilo se 19 140 tun skla. Na pomyslném chvostu jsou pak nápojové kartony a kovové obaly s 1126 a 831 tunami. U produkce nápojových kartonů se jedná o setrvalý stav, oproti tomu kovových obalů bylo v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 svezeno o 74 tun více.    

Nová třídící linka a multikomoditní sběr od jara 2023

Pražské služby aktuálně finalizují kompletní dokončení a náročné vyladění provozu nové třídicí linky v Chrášťanech u Prahy. Zahájení jejího provozu je nezbytným krokem pro postupné zavedení multikomoditního sběru odpadu. V praxi to znamená, že do žlutých nádob určených ke sběru plastů bude možné odkládat ještě kovové obaly a nápojové kartony. „Nová linka pak bude umět tyto tři různé komodity od sebe oddělit, proto je lze společně vhazovat do jedné odpadové nádoby. Nejde tedy o žádné nepromyšlené míchání odpadu. Přestup na nový systém svozu bude pozvolný a několikafázový. Snahou je usnadnit Pražanům třídění a zvýšit jeho komfort. Už nebude nutné vyrazit ke stanovišti se 3 taškami, ale bude vám stačit jediná,“ sdělil mluvčí Mana a dodal: „Z pohledu odpadového hospodářství jde o významný krok a my se budeme snažit, aby byl pro Pražany co nejvíce pohodlný a nedošlo k jakémukoliv omezení v třídění odpadu.“

V první fázi bude multikomoditní sběr odpadu zaveden u domovních stanovišť. V další etapě bude svoz realizován i na veřejných stanovištích umístěných v ulicích města. Po důkladné analýze by také mělo docházet k pozvolnému stahování kontejnerů a popelnic na kovové obaly a nápojové kartony. Naopak po vyhodnocení konkrétní situace u každého stanoviště dojde k případnému doplnění objemu nádob na multikomoditní sběr či adekvátní úpravě frekvence svozů. Přechod na nový systém třídění bude podpořen celoměstskou informační kampaní v režii hlavního města Prahy, která by měla odstartovat ještě před jarní sezonou. 

Množství směsného odpadu svezeného od občanů v Praze v letech 2017–2022 v tunách:

Směsný odpad z černých popelnic od občanů
2017 250 198
2018 253 801
2019255 514
2020257 754
2021260 547
2022256 010

Množství tříděného odpadu od občanů odloženého ve sběrných nádobách v Praze v letech 2017–2022 v tunách:

PapírPlastSkloNápojové kartonyKovové obalyBioodpadΣ
201722 488,4113 896,8316 616,97980,77143,5654 126,54
201823 601,5314 688,8817 396,371000,42261,8156 949,01
201924 702,7915 676,5518 429,261081,45421,0260 311,07
202023 947,3615 458,0618 437,161120,35629,3499564 587,23
202124 728,9916 039,3619 047,681115,65757,346435,1968 124,21
202225 765,6516 625,0719 140,561 126,84831,1712 845,8676 335,15

Mgr. Radim Mana

Tiskový mluvčí

radim.mana@psas.cz

Zdroj: Loňské trendy a chystané novinky v pražském odpadovém hospodářství Pražské služby a.s. (psas.cz)

Aktuality o třídění
Všechny aktuality
This site is registered on wpml.org as a development site.